Alvgrims hemliga språk

Alvgrim har aldrig haft något eget land. De har alltid levt spridda över hela världen och talat
det språk som funnits där de bott. Men det inte alla vet är att Alvgrim dessutom talar ett hemligt
språk som kallas Xhaimeran. För många tusen år sedan hamnade en nyfiken Alvgrim vid namn
Zurul Uel av misstag i landet Xhaimera som ligger dolt i en egen dimension. Dit kan man bara
komma genom en Xhantai Zol eller Zol-länk, som är en slags portal som gör att man kan resa
genom tid och rum. En sådan hittade Zurul Uel när han utforskade en grotta, och plötsligt befann
han sig i en ny värld. Där blev han vän med Xhaimer'yn, som folket kallas, och lärde sig deras
språk. När han kom tillbaka därifrån så reste han runt i världen och lärde ut det nya språket till
alla Alvgrim. Allt sedan dess har Alvgrim haft ett utbyte av kunskap och idéer med Xhaimer´yn.

Alvgrims namn och deras betydelser

Här är namn på Alvgrims gillen och karaktärer översatta till svenska.
Du kan också höra hur de uttalas på Xhaimeran genom att klicka på playknappen.

Drottning Myrandhaa och Kung Aran

 
Llolth Myrandhaa
Llolth - Drottning
Myrandhaa - Storm 

Ankhorien Aran
Ankhorien - Kung
Aran - Den Som Allt Är Givet 

 

Aishurs gille

 
Aishur - Jordens Källa
 
Xhinaish - Jordhand
 
Xhintrezor - Järnhand
 
Xhinkratuwa - Stenhand 

 


Daruwens gille

 
Daruwen - Ljushjärta eller Lysande Hjärtat
 
Darmaudu - Tigerhjärta
 
Daromera - Leopardhjärta
 
Darnakhol - Hjorthjärta eller               
                   Stångarhjärta 

 


Leriins gille

 
Leriin - Tredje Ögat eller Sjätte Sinnet
 
Seiadoon - Svartöga
 
Seiamirs - Månöga
 
Seiamul - Stjärnöga
 

 

Zuruls gille

 
Zurul - Vindljude eller
Den Som Ljuder I Vinden
 
Yradal - Flygfot
 
Yravyxh - Vingfot
 
Yraramk - Springfot
 


 


Användbara fraser

Här kan du lära dig Xhaimeran!
Vi har översatt några användbara fraser från svenska till Xhaimeran.
Läs och lyssna.

Jag är en Alvgrim.
Nar ayuluh eo.

Vad heter du? 
Qom sar zanx?

Jag heter Zurul Nuru. 
Nar Zurul Nuru zanx.

Vill du följa med på äventyr? 
Sar dhim naru nam thya dhimrax?

Jag har en bra idé!
Nar khyrna sulax!

Du är min bästa vän. 
Sar rem veram’xor na eru.

Vill du veta en hemlighet?
Sar velindhra atho aneh?

Jag kan tala Xhaimeran.
Nar Xhaimeran ayen verinex.

Ska vi skapa något nytt?
Nant andhe vhel parnax?
 
Vår drottning heter Myrandhaa och vår kung heter Aran.
Llolth nan Myrandhaa zanx ad Ankhorien Aran.

 
 
Telefon: 070-28 66 378
E-post: info@alvgrim.se

Alvgrim - Äventyr & Rollspel skapar interaktiva äventyr, sommarläger,
terminskurser, event och kickoff.Spännande och lekfulla aktiviteter för
barn, ungdomar, vuxna och företag. Ambitionen är att erbjuda
högkvalitativa upplevelser med kreativitet och samarbete som nyckelord.
Deltagarna samarbetar för att lösa uppdrag och utmaningar som iscensätts
av Alvgrims erfarna skådespelare och pedagoger. Äventyren är förlagda
till historiska miljöer i Gamla Stan i Stockholm.

Drift & Produktion Atellus AB